Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tạo hình

Nhận biết tập nói

Âm nhạc

Rèn kỹ năng

Văn học

Tô màu quả dưa hấu

Trang phục mùa hè

Dạy hát: Mùa hè đến

Không đi theo người lạ nhận quà

Thơ: Ông bà