THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TẠO HÌNH

TOÁN

Văn Học

KĨ NĂNG SỐNG

ÂM NHẠC

Dạy vẽ ông mặt trời và những đám mây  

(Đề tài)

Bài tập( Ôn các số đã học)

Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng

 

Thí nghiệm vật chìm vật nổi

Bài hát: “Cháu vẽ ông mặt trời”