Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Làm quen với Toán

Tạo hình

Âm nhạc

 

 

Dạy trẻ làm quen với các loại đồng hồ

màu tranh Đông Hồ

-Hướng dẫn các bé vận động: Cùng múa hát. mừng xuân.
- Nghe hát: Mùa xuân làng lúa  làng hoa.