THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

KHÁM PHÁ

NĂNG SỐNG

ÂM NHẠC

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Một số món ăn đặc trưng trong ngày Tết

 

Hướng dẫn đeo khẩu trang

Nghe hát: “Sắp đến tết rồi”

 

 

 

 

 

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

KHÁM PHÁ

NĂNG SỐNG

ÂM NHẠC

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Một số món ăn đặc trưng trong ngày Tết

 

Hướng dẫn đeo khẩu trang

Nghe hát: “Sắp đến tết rồi”