Thứ

(17/02/2021)

Thứ 5

(18/02/2021)

Thứ 6

(19/02/2021)

 

Văn học

Khám phá

Toán

Thơ:

Bánh Chưng

Món ăn ngày Tết

Dạy trẻ  tách  gộp nhóm có số lượng 5
https://www.youtube.com/watch?v=BR5fIQ_2kKI

 

Thứ

(17/02/2021)

Thứ 5

(18/02/2021)

Thứ 6

(19/02/2021)

 

Văn học

Khám phá

Toán

Thơ:

Bánh Chưng

Món ăn ngày Tết

Dạy trẻ  tách  gộp nhóm có số lượng 5
https://www.youtube.com/watch?v=BR5fIQ_2kKI