Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tạo hình

Toán

Khám phá

Kỹ Năng Sống

Âm nhạc

Vẽ hoa hướng dương

Ôn số lượng trong phạm vi 4

Mùa xuân

Hướng dẫn trẻ thực hiện thông điệp 5K

Dạy hátMùa xuân đến rồi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tạo hình

Toán

Khám phá

Kỹ Năng Sống

Âm nhạc

Vẽ hoa hướng dương

Ôn số lượng trong phạm vi 4

Mùa xuân

Hướng dẫn trẻ thực hiện thông điệp 5K

Dạy hátMùa xuân đến rồi