THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TẠO HÌNH

TOÁN

VĂN HỌC

NĂNG SỐNG

ÂM NHẠC

màu cái

(Theo mẫu)

Nhận biết phân biệt: hình tròn , hình tam giác.

T:Bắp cải xanh

 

Hướng dẫn trẻ khi nào cần rửa tay

Dạy hát: Cây bắp cải

 

 

 

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TẠO HÌNH

TOÁN

VĂN HỌC

NĂNG SỐNG

ÂM NHẠC

màu cái

(Theo mẫu)

Nhận biết phân biệt: hình tròn , hình tam giác.

T:Bắp cải xanh

 

Hướng dẫn trẻ khi nào cần rửa tay

Dạy hát: Cây bắp cải